PM AWARD

 

PM EXPORT AWARD 2011

ซันวา ผงาดส่งออกตลาดต่างประเทศจนได้รับรางวัล PM Awards ครองแชมป์เบอร์ 1 ของตลาดก๊อกน้ำอุปกรณ์ประปาไทย

ซันวา ภูมิใจสร้างชื่อสินค้าไทยไประดับโลก จนได้รับการยกย่องเป็นผู้ส่งออกและบริการดีเด่น ได้รับรางวัลสูงสุดของรัฐบาลไทยที่มอบให้แก่ผู้ส่งออก  (Prime Minister's Export Award หรือ PM Export Award) ในปีพ.ศ. 2554

PM Awards ถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออก เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนและส่งเสริมความสำคัญของผู้ส่งออกสินค้าและบริการที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งในปัจจุบัน ซันวามีการขยายฐานสินค้าไปได้กว่า 20 กว่าประเทศทั่วโลก ถือว่ามีผลงานโดดเด่นอย่างมากให้แถบอาเซียน ตะวันออกกลางและแอฟริกา ซึ่งในตลาดกลุ่มประเทศเหล่านี้ยังถือว่ามีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมาก

          ปัจจุบัน ซันวาเป็นสินค้าอุปกรณ์ประปาที่มียอดขายเป็นอันดับ 1 และยังคงครองแชมป์ต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน จุดเด่นสำคัญที่ทำให้ซันวาผงาดมาจนทุกวันนี้ เนื่องด้วยซันวาเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ในขณะที่ตลาดในตอนนั้นไม่เน้นคุณภาพแต่เน้นกันที่ราคา การยึดมั่นและรักษาคุณภาพที่ดี ส่งผลให้ซันวาได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค และด้วยความภาคภูมิใจในแบรนด์ไทย ทำให้ซันวาใช้กลยุทธ์ รุกตลาดต่างประเทศ ด้วยแบรนด์ SANWA โดยซันวายืนยันที่จะไม่ยอมเปลี่ยนวิธีทำการตลาดด้วยการใช้แบรนด์ของตนเอง ในขณะที่ตลาดต่างประเทศพยายามรุกเร้าให้ซันวาผลิตสินค้าส่งออกภายใต้แบรนด์อื่นของแต่ละประเทศ การรักษาแบรนด์ในวันนี้ จึงทำให้วันนี้ซันวามีจุดแข็งที่โดดเด่นและได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพอย่างแท้จริง ตรงกับเป้าหมายของโครงการ PM Export Award ที่ได้มอบรางวัล Thai-Owned Brand (ผู้ส่งออกที่ใช้ตราสินค้าของตนเองดีเด่น) ให้กับผู้ผลิตในประเทศไทย พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2554 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

          การก้าวขึ้นมาผงาดในระดับสากล มาจากการสั่งสมประสบการณ์เป็นเวลากว่า 10 ปี และการสั่งสมความเชี่ยวชาญและมาตรฐานที่การันตีในเรื่องคุณภาพเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งการรับรางวัลในปีนี้ เป็นครั้งที่ 3 ที่ซันวาได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากรัฐบาล และด้วยความภาคภูมิใจนี้ คุณพงษ์ชัย จินดาสุข ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด กลุ่มบริษัทจินดาสุข ได้เปิดเผยถึงความภูมิใจที่ได้รับรางวัลเกียรติยศนี้ว่า

“ทางบริษัท SANWA ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล PM Awards ในครั้งนี้ เราถือเป็นความภูมิใจที่ทำให้สินค้าไทยเป็นที่รู้จักในระดับสากล และเรายืนยันที่จะขยายฐานของซันวาไปให้ไกลมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพื่อสร้างชื่อเสียงกลับมาให้กับประเทศ”

          “SANWAจะรักษาคุณภาพและความภาคภูมิใจให้กับแบรนด์นี้ไว้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป เราสัญญาที่จะไม่หยุดในการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของสินค้าไทยในตลาดโลก รวมทั้งตลาดในเมืองไทยด้วย” 

 

Prime Minister's Export Award หรือ 

PM Export Award 2011

 

PM AWARD 1999      PM AWARD 2004

 

 

Pin It

 

PM AWARD 2004

ในปีค.ศ. 2004 SANWA ได้รับรางวัล PM AWARD 2004 ในฐานะผู้ส่งออกสินค้าไทยดีเด่นที่ใช้ตราสินค้าของตนเอง (Brand Name) ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้สมัครเข้าขอรับรางวัลนี้จากกรมส่งเสริมการส่งออกโดยรวมทุกประเภทมากกว่า 1,000 ราย

PM AWARD 2004 (PRIME MINISTER'S EXPORT AWARD 2004)

คือ รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น Prime Minister’s Export Award เป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก

สำหรับในปี 2004 แบ่งเป็น 5 ประเภทรางวัล ได้แก่

1. ประผู้ส่งออกสินค้าไทยดีเด่น (Best Exporter)

2. ประเภทผู้ส่งออกสินค้าไทยดีเด่น ที่ใช้ตราสินค้าของตนเอง (Brand Name)

3. ประเภทผู้ส่งออกสินค้าไทยดีเด่น ที่มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเอง (Design)

4. ประเภทธุรกิจบริการ (Service Provider)

5. ประเภทผู้ส่งออกสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีเด่น (Best OTOP Exporter)

หลักเกณฑ์พิจารณาตัดสินมอบรางวัล

กรมส่งเสริมฯ จะมีคณะกรรมการจากหลายสาขาเข้ามาพิจารณาในประเด็นหลัก ได้แก่

1. สินค้าที่ยื่นขอรับรอง จะต้องได้รับมาตรฐานคุณภาพ ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

2. ตราสินค้า ต้องได้รับการจดทะเบียน

3. การพัฒนาตลาดในต่างประเทศ

4. มูลค่าสินค้าที่ส่งออก

5. วิธีการสร้าง Brand ในต่างประเทศ

6. การบริหารคุณภาพ และปรับปรุงการผลิต

7. การช่วยเหลือสังคม

รางวัล PM AWARD ถือเป็นรางวัลที่ยืนยันถึงคุณภาพและบริการและที่สำคัญคือ เป็นรางวัลเดียวที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มอบ

 

   

 

PM Awards 2011    PM AWARD 1999

 

Pin It

PM AWARD 1999

ในปีค.ศ.1999 บจก.อาซาฮี-ไทยอัลลอย ได้รับรางวัล PM AWARD 1999 ในฐานะผู้ส่งออกสินค้าไทยดีเด่นที่ใช้ตราสินค้าของตนเอง (Brand Name) ประเภทสินค้า Water Meter และ Gate Valve

 

PM AWARD 1999 (PRIME MINISTER'S EXPORT AWARD 1999)

คือ รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น Prime Minister’s Export Award เป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก

สำหรับในปี 1999 แบ่งเป็น 5 ประเภทรางวัล ได้แก่

1. ประผู้ส่งออกสินค้าไทยดีเด่น (Best Exporter)

2. ประเภทผู้ส่งออกสินค้าไทยดีเด่น ที่ใช้ตราสินค้าของตนเอง (Brand Name)

3. ประเภทผู้ส่งออกสินค้าไทยดีเด่น ที่มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเอง (Design)

4. ประเภทธุรกิจบริการ (Service Provider)

5. ประเภทผู้ส่งออกสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีเด่น (Best OTOP Exporter)

หลักเกณฑ์พิจารณาตัดสินมอบรางวัล

กรมส่งเสริมฯ จะมีคณะกรรมการจากหลายสาขาเข้ามาพิจารณาในประเด็นหลัก ได้แก่

1. สินค้าที่ยื่นขอรับรอง จะต้องได้รับมาตรฐานคุณภาพ ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

2. ตราสินค้า ต้องได้รับการจดทะเบียน

3. การพัฒนาตลาดในต่างประเทศ

4. มูลค่าสินค้าที่ส่งออก

5. วิธีการสร้าง Brand ในต่างประเทศ

6. การบริหารคุณภาพ และปรับปรุงการผลิต

7. การช่วยเหลือสังคม

รางวัล PM AWARD ถือเป็นรางวัลที่ยืนยันถึงคุณภาพและบริการและที่สำคัญคือ เป็นรางวัลเดียวที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มอบ

 

   

PM AWARD 2004    PM Awards 2011

 

Pin It
FaLang translation system by Faboba